ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ           


 

Εξειδικευμένες Μεταφράσεις  |  Επικυρωμένες Μεταφράσεις  |  Εξειδικευμένες Διερμηνείες  |  Αναθεώρηση - Επιμέλεια Κειμένων  |  Διαπολιτισμική Προσαρμογή & Εκτύπωση  |  Τοπικοποίηση  |  Μετάφραση Διαλόγων  |  Ασυγχρονισμένη Διερμηνεία Διαλόγων  |  Συγχρονισμένη Διερμηνεία Διαλόγων  |  Μεταφορά Χειρόγραφων Αρχείων  |  Μεταφορά Μαγνητοφωνημένων Αρχείων


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αναλαμβάνουμε τη μετάφραση κάθε είδους κειμένου από και προς 1224 γλώσσες.

Η αυξημένη όμως ζήτηση της αγοράς για μεταφράσεις άριστης ποιότητας, οι ιδιαίτερες απαιτήσεις σε κάθε τομέα καθώς και οι ανάγκες διαχείρισης μεγάλου αριθμού λέξεων με απαιτητικές προθεσμίες παράδοσης μας ώθησαν στη δημιουργία εξειδικευμένων τμημάτων που ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με μεταφράσεις συγκεκριμένου τομέα.

Συγκεκριμένα
εξειδικευθήκαμε στην τεχνική, ιατροτεχνική και φαρμακευτική μετάφραση, οργανώσαμε όμως συγχρόνως και εξειδικευμένα τμήματα για τη νομική και οικονομική μετάφραση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Έχουμε εξειδικευτεί στους σημαντικότερους τομείς της βιομηχανίας
όπως αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπηγική, μηχανές συσκευασίας, ηλεκτρονικοί και μηχανικοί εξοπλισμοί, βιομηχανία επεξεργασίας, βιομηχανικοί εξοπλισμοί, ενέργεια, πληροφορική και τηλεπικοινωνίες.

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Έχουμε εξειδικευτεί κυρίως σε ιατροτεχνικό εξοπλισμό, ιατρικά συστήματα και προϊόντα, κλινικές λύσεις, μικροβιολογικούς αναλυτές και υπηρεσίες όπως ψηφιακά συστήματα απεικόνισης, συστήματα παρακολούθησης ασθενών, συστήματα εξομοιωτή, κοβαλτίου
και γραμμικού επιταχυντή, συστήματα εκπομπής ποζιτρονίων (PET), συστήματα αξονικών τομογράφων, μαγνητικού συντονισμού και υπερήχων με εφαρμογές σε ποικίλους ιατρικούς τομείς.
 

ΠΕΔΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:

Aγγειογραφία, Αξονική (Υπολογιστική) Τομογραφία, Ακτινοσκόπηση, Μαγνητικός Συντονισμός, Καρδιολογία, Μαστογραφία, Πυρηνική Ιατρική, Ογκολογία, Ακτινογράφηση, Υπέρηχοι, Μικροβιολογία, Βιοχημεία, Κλινική Χημεία, Φαρμακολογία, Ουρολογία, Οδοντιατρική / Οδοντοτεχνική, Πλαστική Χειρουργική, Οφθαλμολογία.


Στη μετάφραση περιλαμβάνονται εγχειρίδια χρήστη και συντήρησης, οδηγοί αναφοράς, εγχειρίδια λογισμικού κτλ.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Στη φαρμακευτική πρωτεύοντα ρόλο παίζει η εμπειρία στη φαρμακολογία, τη χημεία και τη διαδικαστική τεχνική.

Αυτή η εμπειρία μας επιτρέπει να μεταφράζουμε μεταξύ άλλων προδιαγραφές παραγωγής, πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας (
SOPs), εγχειρίδια διαχείρισης ποιότητας, κλινικές μελέτες, σχέδια ελέγχου, πρωτόκολλα ελέγχου, δημοσιεύματα και οδηγίες χρήσης.


Η ομάδα του τμήματος της ιατροτεχνικής και φαρμακευτικής μετάφρασης - ως μέλος του
International Society of Radiographers & Radiological Technologists και της International Federation of Biomedical Laboratory Science - αποτελείται από έμπειρους τεχνολόγους και άλλους επιστήμονες (ιατρούς, ερευνητές, καθηγητές ανωτάτων σχολών, κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων), μεταφραστές και διορθωτές / αναθεωρητές καθώς και εάν χρειαστεί διαχειριστές έργων με εξειδίκευση στις ιατρικές και ιατροτεχνικές μεταφράσεις, διασφαλίζοντας έτσι τη σωστή, δόκιμη και επίκαιρη ορολογία.

Η εξειδίκευση και η αποδοτικότητα του αρμόδιου προσωπικού μας εγγυάται την ποιότητα τόσο των αρχικών εκδόσεων των εγχειριδίων όσο και των τακτικών αναθεωρήσεών τους.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Τα κείμενα τα οποία μεταφράζονται αφορούν κυρίως νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, συμβάσεις, συμβόλαια, όροι συναλλαγών, δικόγραφα, εξώδικα έγγραφα, δικαστικές και διαιτητικές αποφάσεις, συμβιβασμοί, επιστημονικά συγγράμματα, άρθρα και γνωμοδοτήσεις, καταστατικά, πρακτικά και οικονομικές εκθέσεις εταιριών, προκηρύξεις, διαγωνισμοί, προσφορές, ενημερωτικά δελτία εταιριών και αμοιβαίων κεφαλαίων
, διαθήκες και πληρεξούσια, έγγραφα μεταβίβασης κυριότητας ακινήτου και συμφωνίες μίσθωσης, πιστοποιητικά γέννησης, ληξιαρχικές πράξεις γάμου, διαβατήρια και άλλα έγγραφα ταυτότητας, αποδεικτικά επίδοσης, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, αντίγραφα κίνησης λογαριασμού και έγγραφα για την πολιτογράφηση ή τη διαδικασία χορήγησης ασύλου.

Για το λόγο της όχι μόνο ακριβής και έγκυρης, άλλα και νομικά αξιολογήσιμης μετάφρασης το
Tμήμα  Nομικής και Oικονομικής Μετάφρασης συνεργάζεται με νομικούς, οι οποίοι έχουν πολυετή πείρα στη δικηγορική και δικαστική πρακτική.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Συντάσσουμε επικυρωμένες μεταφράσεις για την προσκόμιση σε δημόσιες υπηρεσίες και δικαστήρια. Χάρη στη διεθνή μας παρουσία με γραφεία, τα οποία διευθύνονται αποκλειστικά από μεταφραστές και διερμηνείς, μπορούμε να επικυρώνουμε έγγραφα για συνεδριάσεις δικαστηρίων και εκτός του κράτους της έδρας μας, ώστε να ανταποκρίνονται στους νόμους του εκάστοτε κράτους και να εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή επικοινωνία. Όλα τα επίσημα έγγραφα επικυρώνονται από έναν πτυχ. μεταφραστή. Αυτό σας βεβαιώνει μεταξύ άλλων και η σφραγίδα ποιότητας.

Η TRANSLATIONS-INTERPRETINGS.COMSM ΣΦΡΑΓΙΔΑ εξυπηρετεί και ως απόδειξη για την τήρηση συγκεκριμένων μεταφραστικών στάνταρ. Έτσι ισχύει συνοπτικά ως απόδειξη ποιότητας και δεν επιτρέπεται να αντιγράφεται και/ή να χρησιμοποιείται χωρίς άδεια. Η αντιγραφή και/ή η χρήση επιτρέπεται μόνο σε γραφεία, τα οποία είναι μέλη της TRANSLATIONS-INTERPRETINGS.COM MSOC GROUP.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παρέχουμε εξειδικευμένες διερμηνείες για συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, συσκέψεις, ξεναγήσεις εργοστασίων/πόλεων, εκπαιδευτικά σεμινάρια, εξειδικευμένες ημερίδες, συμπόσια, συνέδρια κτλ.

Η διερμηνεία είναι ένας τομέας, ο οποίος χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο στρες και ιδιαίτερα γρήγορη ικανότητα σκέψης και αντίδρασης.

Διερμηνεία σημαίνει επικοινωνία. Επομένως η ποιότητα των υπηρεσιών διερμηνείας είναι απαραίτητη για την επιτυχία διεθνών εκδηλώσεων. Για να εξασφαλιστεί αυτή η καλή συνεννόηση, απαιτείται μια προσεγμένη προετοιμασία του διερμηνέα.
Οι διερμηνείς πρέπει να λάβουν εκ των προτέρων όλα τα σχετικά έγγραφα καθώς και όλα τα έγγραφα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν επί τόπου στη συνεδρίαση.

Βασικά πρέπει να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ των παρακάτω ειδών διερμηνείας:

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Οι διερμηνείς κάθονται σε μια ηχομονωμένη καμπίνα και μεταφράζουν το απαγγελλόμενο κείμενο του ομιλητή συγχρόνως (ταυτόχρονα) στις τελικές γλώσσες. Η παρουσία των ταυτόχρονων διερμηνέων θα πρέπει να είναι υποχρεωτική για μεγάλες εκδηλώσεις, συνέδρια με δύο ή περισσότερες γλώσσες καθώς και ημερίδες, στις οποίες η καθυστέρηση που προκύπτει από τη διαδοχική διερμηνεία είναι πολύ μεγάλη. Επειδή η ταυτόχρονη διερμηνεία απαιτεί μεγάλη αυτοσυγκέντρωση πρέπει οι διερμηνείς να μπορούν να αντικαθίστανται μετά από 20 με 30 λεπτά, πράγμα το οποίο σημαίνει πως θα πρέπει να διατίθεται ένας επαρκής αριθμός διερμηνέων.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Στη διαδοχική διερμηνεία η μετάφραση επιτυγχάνεται με καθυστέρηση μετά την απαγγελία του αυθεντικού κειμένου. Η διαδοχική διερμηνεία είναι το κατάλληλο είδος διερμηνείας σε σχετικά σύντομες συζητήσεις (π.χ. συζητήσεις στο τραπέζι) ή και σε διαπραγματεύσεις, στις οποίες η παρουσία του διερμηνέα είναι σημαντική. Στη διαδοχική διερμηνεία διπλασιάζεται η χρονική διάρκεια της εκδήλωσης ανά τελική γλώσσα σε σύγκριση με την ταυτόχρονη διερμηνεία.

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΥΟ ΦΑΣΕΩΝ


H διερμηνεία δύο φάσεων (relay) είναι μια ιδιαίτερη μορφή της συνεδριακής διερμηνείας - ταυτόχρονη και διαδοχική - και πραγματοποιείται μέσω μιας δεύτερης γλώσσας. Συνήθως ο διερμηνέας διερμηνεύει σε μια γλώσσα όπως π.χ. τα αγγλικά, προτού ένας άλλος διερμηνέας μεταφέρει τα λεγόμενα μέσω ενδιάμεσης γλώσσας στην επιθυμητή τελική γλώσσα. Αυτό το είδος διερμηνείας
επιτρέπει τη διερμηνεία σπάνιων γλωσσών προς όλες τις άλλες γλώσσες αλλά εισάγει μια μικρή καθυστέρηση. Μπορεί επίσης να χειροτερεύσει και την ποιότητα της διερμηνείας γι' αυτό και πρέπει, όταν είναι δυνατόν, να αποφεύγεται.

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ

Διερμηνείς συνοδείας μπορούν να σας βοηθήσουν, όταν π.χ. εξυπηρετείτε επισκέπτες από άλλο κράτος, παραλαμβάνετε επαγγελματικούς συνεργάτες στο αεροδρόμιο ή πραγματοποιείτε μια επίσκεψη σε ένα εργοστάσιο. Επίσης σε εκθέσεις, ξεναγήσεις, πολιτισμικές εκδηλώσεις και σε ταξίδια γίνεται χρήση της διερμηνείας συνοδείας. Σ' αυτό το είδος διερμηνείας εφαρμόζεται κυρίως η διαδοχική διερμηνεία.  Επίσης η διερμηνεία συνοδείας χρησιμοποιείται συχνά σε ανεπίσημο περιβάλλον, όπου η πληροφορία μεταφέρεται πιο ελεύθερα σε μια άλλη γλώσσα, άλλα με τη σωστή επιλογή λέξεων όσον αφορά το περιεχόμενο. Πολιτισμικές απόψεις στη διερμηνεία συνοδείας πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη.


ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Η αποτελεσματική εναλλακτική στην κλασσική επί τόπου διερμηνεία. Εδώ ομιλητές και/ή ακροατήριο βρίσκονται στον ίδιο χώρο και μόνο ο διερμηνέας εκτός ή όλοι οι συμμετέχοντες (ομιλητές και/ή ακροατές και διερμηνείς) σε διαφορετικούς χώρους. Αυτοί οι χώροι συνδέονται μεταξύ τους μέσω μιας ακουστικής ή οπτικοακουστική σύνδεσης, δηλαδή εδώ δεν υπάρχει καμία ή καμία άμεση ορατότητα στον/στους ομιλητή(ές) και/ή ακροατές ή καλύτερα καμία άμεση οπτική επαφή με τα όσα συμβάνουν, διότι η ακουστική πληροφορία μεταφέρεται μέσω σταθερού τηλεφώνου, κινητού κτλ. - εν ανάγκει με λειτουργία ανοιχτής ακρόασης - και η οπτική πληροφορία μέσω ενός συστήματος καμερών ή καλύτερα διαδικτυακής(ών) κάμερας(ών) σε βιντεοοθόνες ή καλύτερα συσκευές με τέτοιο εξοπλισμό (προσωπικοί υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές,
smartphone κτλ.). Πλατφόρμες επικοινωνίας (RemoComm) μπορούν εάν χρειαστεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες να απλοποιήσουν την οπτικόακουστική σύνδεση. Για να επιτευχθεί παρόλα αυτά ένα καλό αποτέλεσμα, θα πρέπει οι εξ αποστάσεως διερμηνείς να μπορούν να ακούνε πολύ καλά όλα όσα λέγονται και να βλέπουν καλά τους ομιλητές και/ή ακροατές καθώς και την οθόνη προβολής (εάν υπάρχει), για να είναι σίγουροι, ότι το μήνυμα φτάνει στον αποδέκτη. Αυτός ο τρόπος εργασίας εξαιτίας της ταχύτερης κούρασης και της αύξησης της επίδρασης άγχους είναι μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα εφικτός. Μ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται όμως μειώσεις στα μεταφορικά έξοδα. Πληρώνετε μόνο για τη διάρκεια της ομιλίας ή καλύτερα της διερμηνείας - περαιτέρω έξοδα δεν υπάρχουν. Ιδιαίτερα σε συζητήσεις πώλησης, διαπραγμάτευσης, σύναψης σύμβασης, ταξιδιωτών και προγραμματισμού ραντεβού καθώς και βιντεοσυνεδριάσεις η εξ αποστάσεως διερμηνεία είναι η οικονομική και ευέλικτη λύση για την επιτυχή επικοινωνία σας. Επίσης οι εξ αποστάσεως διερμηνείς μπορούν πιο γρήγορα να ανταποκριθούν σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης απ' ότι οι επί τόπου διερμηνείς. Σ' όλα τα είδη διερμηνείας, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως διερμηνείας, οι διερμηνείς μας είναι υποχρεωμένοι να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια.

ΨΙΘΥΡΙΣΤΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

Στην ψιθυριστή διερμηνεία
, μια ιδιαίτερη μορφή της ταυτόχρονης διερμηνείας, ο διερμηνέας κάθεται δίπλα ή πίσω από τον ομιλητή και του ψιθυρίζει απευθείας τη μετάφραση. Αυτό είναι πολύ κουραστικό για τη φωνή και γι' αυτό το λόγο είναι μόνο για μικρό χρονικό διάστημα εφικτό. Η ψιθυριστή διερμηνεία είναι κατάλληλη για την εξυπηρέτηση συνολικά δύο ομιλητών, διότι ο διερμηνέας δεν κάνει χρήση ιδιαίτερου τεχνικού εξοπλισμού και ο αυθεντικός ομιλητής και ο διερμηνέας ομιλούν ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο δημιουργώντας έτσι αναπόφευκτα ανεπιθύμητα προβλήματα. Επειδή η ψιθυριστή διερμηνεία απαιτεί την ίδια η μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση από ότι η ταυτόχρονη διερμηνεία, σε μεγάλες χρονικής διάρκειας εκδηλώσεις χρειάζονται επίσης δύο διερμηνείς ανά τελική γλώσσα.

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ

Διερμηνείς διαπραγματεύσεων απαιτούνται σε διαπραγματεύσεις, συζητήσεις και στα δικαστήρια. Στη διερμηνεία διαπραγματεύσεων μεταφράζονται τμηματικά και με καθυστέρηση μικρότερα αποσπάσματα σε μια άλλη γλώσσα κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, χωρίς τη βοήθεια εγκατάστασης διερμηνείας καθώς και χωρίς σημειώσεις ή άλλα βοηθήματα. Η διερμηνεία διαπραγματεύσεων είναι κατάλληλη για διαπραγματεύσεις με μικρό αριθμό συμμετεχόντων και μόνο δύο γλώσσες διαπραγμάτευσης.


Με την προσφορά γίνεται μια λεπτομερής ανάλυση των αναγκών και μια προσωπική ενημέρωση για τη διερμηνεία, την τεχνική αυτής (ταυτόχρονη, διαδοχική και διαπραγματεύσεων), τη δυναμική της ομάδας, τον τεχνικό εξοπλισμό κτλ. Εάν χρειαστεί παρέχουμε και τεχνολογία συνεδριακής και ταυτόχρονης διερμηνείας και κάνουμε προτάσεις για τη γενική οργάνωση, το πρόγραμμα και διαπολιτισμικά θέματα.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αναλαμβάνουμε την αναθεώρηση ή καλύτερα την επιμέλεια εγγράφων, επιστολών, αναφορών, παρουσιάσεων, βιβλίων, διατριβών, δελτίων τύπου, άρθρων, συνεντεύξεων ακόμα και αν η σύνταξη ή καλύτερα η μετάφρασή τους δεν έχει γίνει από τα γραφεία μας.

Οι διαπολιτισμικοί μας επικοινωνιολόγοι φροντίζουν ώστε το έγγραφο και/ή μετάφραση να είναι άψογα από όλες τις απόψεις. Φυσικά οι διαδικασίες αυτές εξαρτώνται από το σκοπό και τη χρήση του εγγράφου και/ή της μετάφρασης.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
& ΕΚΤΥΠΩΣΗ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αναλαμβάνουμε να μεταφέρουμε τα αρχικά σας αρχεία διατηρώντας το πρωτότυπο layout στις γλώσσες που επιθυμείτε.

Κατά τη μεταφορά του σχεδίου σας για τη διεθνή αγορά πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη και πολιτισμικές απόψεις. Οι διαπολιτισμικοί μας επικοινωνιολόγοι μπορούν εδώ με την πείρα και την τεχνογνωσία τους να σας στηρίξουν.

Παραδίδουμε έτοιμα προς εκτύπωση ξενόγλωσσα αρχεία στη μορφή που επιθυμείτε μέσω ISDN, e-mail ως συνημμένο, FTP και σε CD, DVD, USB stick ή κάρτα μνήμης.

 

Η ιστοσελίδα μας παρέχει μεγάλες ευκαιρίες για διαφήμιση. Οι επισκέπτες μας είναι συνήθως επιχειρηματίες από όλο τον κόσμο, πράγμα το οποίο μετατρέπει το διαφημιστικό μας χώρο σε δυναμικό άνοιγμα προς τη διεθνή αγορά.

Προσφέρουμε δύο (2)
ηλεκτρονικά πανό (banners) στις ιστοσελίδες μας:

1) 468
x60 banner στις σελίδες
"Σύνδεσμοι" της ηλεκτρονικής τοποθεσίας μας
2) 234
x60 banner στις σελίδες
"Σύνδεσμοι" της ηλεκτρονικής τοποθεσίας μας

Μπορείτε ακόμη να μας ορίσετε το μέγιστο χρονικό διάστημα που επιθυμείτε να διαφημιστείτε.


Λόγω της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας είναι επίσης αναγκαίο τα έντυπα έγγραφα να συντάσσονται στην εκάστοτε γλώσσα της χώρας ή σε περισσότερες γλώσσες.

Ευχαρίστως σας στηρίζουμε στα ξενόγλωσσα έντυπα προϊόντα σας.
Αναπαράγουμε σε συνεννόηση μαζί σας ή σύμφωνα με τις οδηγίες σας το σχέδιό σας για την προβολή σας τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Διαθέτουμε ιδιαίτερη εμπειρία στον τομέα της ξενόγλωσσης εκτύπωσης και εκτυπώνουμε σε όλα τα μεγέθη, από απλές ενημερωτικές επιστολές μέχρι πολύχρωμα εταιρικά εγχειρίδια. Πάντα σε άριστη ποιότητα. [περισσότερα...]


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΤΟΠΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Η διεθνής επιτυχία βασίζεται μεταξύ άλλων και στην επαγγελματική παρουσίαση της επιχείρησης. Μια από ειδικούς στις γλώσσες τοπικοποιημένη, πολύγλωσση ηλεκτρονική τοποθεσία αποτελεί μια εξαιρετική προβολή αυτής. Ακόμη και η επιτυχής εισαγωγή ενός λογισμικού στο εξωτερικό εξαρτάται από την ποιότητα τοπικοποίησης στην τελική γλώσσα.

ΤΟΠΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Ως τοπικοποίηση λογισμικού χαρακτηρίζεται η μετάφραση και προσαρμογή ενός λογισμικού σχετικά με την εμπορευματοποίηση σε μια συγκεκριμένη αγορά.

Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την προετοιμασία των γλωσσαρίων στις διάφορες γλώσσες και την ανάλυση των αρχείων και των μορφών αυτών. Στη συνέχεια μεταφράζονται οι επιφάνειες εργασίας και όλες οι αντίστοιχες επιφάνειες και κατάλογοι επιλογής καθώς και οι ηλεκτρονικές βοήθειες και τα εγχειρίδια.

Επίσης η διαδικασία περιλαμβάνει τον τελικό έλεγχο των αποτελεσμάτων (έλεγχος λειτουργίας, αποσφαλμάτωση, ποιοτικός έλεγχος).

ΤΟΠΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Η τοπικοποίηση ιστοσελίδων περιλαμβάνει τη μετάφραση όλων των αρχείων, από τα οποία αποτελείται μια ιστοσελίδα (
HTM, XML, ASP, JS κτλ.), τους συνδέσμους υπερκειμένου και τις εικονογραφήσεις.

Παράλληλα με τη μετάφραση της πολύγλωσσης ηλεκτρονικής προβολής λαμβάνονται υπόψη και διαπολιτισμικές απόψεις όπως π.χ. αναγραφές ημερομηνίας, απεικονίσεις αριθμών, σημεία στίξης.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΩΝ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Για τη μετάφραση διαλόγων από π.χ. διαφημιστικά σποτ, εκπαιδευτικά βίντεο, υλικά διδασκαλίας για πλατφόρμες εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου και εταιρικά βίντεο καθώς και παρουσιάσεις με PowerPoint πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν υπόψη και πολιτισμικές απόψεις.

Το ίδιο ισχύει για τη μετάφραση διαλόγων  στο θέατρο, στην όπερα ή άλλες μουσικές εκδηλώσεις.

Φυσικά θα πρέπει και το κείμενο κάθε φορά να μεταφέρει την ομιλούμενη γλώσσα, έτσι ώστε το περιεχόμενο να γίνεται πλήρως κατανοητό.

Οι μεταφράσεις μπορούν να παραδοθούν σε όλες τις κοινές μορφές για τον υπολογιστή μέσω FTP.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΛΟΓΩΝ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ως ασυγχρονισμένη διερμηνεία διαλόγων χαρακτηρίζεται μεταξύ άλλων η εκ των υστέρων διερμηνεία της ξενόγλωσσης (αυθεντικής) φωνής στο ραδιόφωνο, την τηλεόραση, τον κινηματογράφο, το θέατρο και/ή τις παρουσιάσεις.

Μ' αυτόν τον τρόπο γίνεται γλωσσική καθώς και πολιτισμική μεταφορά π.χ. των σκέψεων ή αναμνήσεων ενός εκ των συμμετεχόντων ή η εξήγηση της ιστορίας.

Το διερμηνευμένο μπορεί να παραδοθεί στις ακόλουθες μορφές: μέσω FTP σε όλες τις κοινές μορφές για τον υπολογιστή.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΛΟΓΩΝ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παρέχουμε συγχρονισμένη διερμηνεία διαλόγων των βιομηχανικών βίντεο και διαφημιστικών σποτ, ταινιών, CD και DVD. Ανεξάρτητα από τη γλώσσα στην οποία διατίθεται το υλικό, οι διαπολιτισμικοί μας επικοινωνιολόγοι φροντίζουν ώστε να μην παραληφθούν πολιτισμικά στοιχεία κατά τη μεταφορά.

Εκτός από τη προφορική συγχρονισμένη μετάφραση μπορούμε να παραδώσουμε το διερμηνευμένο σε όλες τις κοινές μορφές.

Για τη μεταφορά της προφορικής μετάφρασης διαθέτουμε και έναν εξυπηρετητή FTP υψηλής ταχύτητας.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Παρέχουμε υπηρεσίες γλωσσικής μεταφοράς για χειρόγραφα αρχεία σε όλες τις γλώσσες παντός είδους κειμένου και παραδίδουμε το κείμενο σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αναλαμβάνουμε να μεταφέρουμε γλωσσικά μαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων, λόγων από συνέδρια, σεμινάρια, συζητήσεις, ομιλίες και να σας παραδώσουμε το κείμενο της μεταφοράς από τα μαγνητοφωνημένα αρχεία σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.


 

Όροι Συνεργατών | Προσωπικά Δεδομένα | Επιχειρησιακή ΠολιτικήΓενικοί Όροι ΣυναλλαγώνΤρόποι Πληρωμής | Νομικά Στοιχεία

Copyright TZIMAS.com GROUP. Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. Αναπτύχθηκε εκ νέου με SmartGraph Studios | Engineering & IT
TRANSLATIONS-INTERPRETINGS.COM είναι μια εμπορική σήμανση της TZIMAS.com GROUP